Algemene Voorwaarden - Nansee Photography


Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.


Artikel 1: Fotograaf

Nansee Photography, vertegenwoordigd door Nancy van der Niet, zal met professionele apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen. Ik zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.


Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

 1. Ik zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin ik gebruikelijk werk. 
 2. Ik lever de beelden af in mijn eigen gehanteerde stijl. Het bruidspaar mag feedback leveren op de foto's, maar de uiteindelijke stijl van de foto's zal altijd in lijn zijn met de stijl van Nansee Photography. 


Artikel 3: Aanbetaling

 1. Ik vraag bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van 10% van het totaalbedrag.Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard. 


Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

 1. Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen. 
 2. De factuur van het resterende bedrag van de bruiloft wordt twee weken voor de bruiloft gefactureerd. Het bruidspaar heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. 


Artikel 5: Producten en levering 

 1. Ik stuur na de trouwdag/fotoshoot een persoonlijke galerij met daarin het afgesproken aantal bewerkte foto’s. 
 2. De klant kan geen aanspraak maken op de RAW-bestanden. 
 3. Levertijd is altijd in overleg met de klant. Dit kan verschillen door de drukte in het trouwseizoen. Echter zal dit altijd binnen 8 weken na de bruiloft zijn. of 4 weken na de fotoshoot. 
 4. Bij een trouwerij ontvangt het bruidspaar een preview binnen 3 dagen. 
 5. Bij een trouwerij mag het bruidspaa na ontvangst van de foto's tot 100 foto's uitzoeken voor het album binnen 4 weken na aflevering. Nansee Photography maakt hier een eerste album opmaak voor. 
 6. Alle extra's buiten het standaard album dienen schriftelijk te worden bevestigd. Nansee Photography zal altijd de prijslijst voor de extra's van het album delen met het bruidspaar. Het album wordt besteld na het betalen van de factuur van de album extra's.
 7. Het album is binnen 6 weken bij het bruidspaar in huis, tenzij anders aangegeven (bijvoorbeeld door drukte bij de leverancier). 


Artikel 6: Auteursrecht en privacy

 1. Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Nansee Photography. De foto’s mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt, in overleg voor commercieel gebruik. 
 2. De foto’s mogen niet extra bewerkt worden door het bruidspaar. 
 3. Ik zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden. 


Artikel 7: Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan ik, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al mijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. 
 2. Bij annuleren van de overeenkomst door het bruidspaar houd ik de reserveringskosten van 10% van het totaalbedrag. 


Artikel 8: Ziekte of Ernstige Omstandigheden

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden, zoals ernstige ziekte of andere uitzonderlijke omstandigheden, die de fotograaf, Nancy van der Niet van Nansee Photography, beletten om de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal zij zich inspannen om een vervangende fotograaf te regelen die in dezelfde stijl als haar werkt. 
 2. Ondanks de inzet van een vervangende fotograaf, zullen alle gemaakte foto's altijd worden afgewerkt door Nansee Photography, om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke beeldkwaliteit en stijl in lijn blijft met Nansee Photography's gebruikelijke standaarden. 
 3. In een dergelijke situatie zal de fotograaf zo snel mogelijk de bruidsparen informeren over de situatie en de genomen maatregelen om te zorgen voor een naadloze voortzetting van de opdracht.


Laatste aanpassing op 19-10-2023 | hello@nansee.nl | 06-83224064